TULUMOVIC FOTO 3 e1698235673379

Solarna elektrana za „Tulumović d.o.o“ Banja Luka

Za kompaniju „Tulumović d.o.o.“ izgradili smo solarnu elektranu snage 1.152,97 kW. U elektranu su ugrađena 2534 solarna modula. Snaga solarnih panela je 455Wp. Ukupna površina pod dejstvom sunčevog zračenja je 5600 m².

TULUMOVIC FOTO 1