RAD 2 TOP INOX FHD 2024 01 24 10.40.10 min

Solarna elektrana za „Topinox d.o.o.“ Prnjavor

Za preduzeće „Topinox d.o.o.“ smo na 1.945 m2 postavili ukupno 720 solarnih modula, snage od 550 Wp. Instalisana snaga fotonaponske elektrane je 396 kW.

RAD 2 TOP INOX FHD 2024 01 24 10.41.27 min