RAD 2 PRIMA ISG FHD 2024 01 24 10.42.44

Solarna elektrana za „Prima ISG d.o.o.“ Gradiška

Za kompaniju „Prima ISG d.o.o.“ iz Gradiške izgradili smo solarnu elektranu ukupne površine 30000 m2. Na nju smo postavili 2752 solarna modula, čija snaga iznosi 550 Wp. Instalisana snaga fotonaponske elektrane je 1513,6 kW.

RAD 2 PRIMA ISG FHD 2024 01 24 10.42.50 1