Telemax statistika uživo

Instalisana snaga (kWp):

Izbjegnuta emisija CO2:

Cijena koštanja (KM):

Projektovanje solarnih elektrana

Izlazak na teren, prikupljanje svih potrebnih podataka te izrada idejnog rješenja, glavnog projekta solarnih elektrana, prikupljanje potrebnih dozvola za investitora.

Instalacija solarnih panela

Nabavka i instalacija solarnih panela i prateće opreme na krovu ili zemljištu investitora definisanih i dogovorenih prema glavnom projektu.

Puštanje u rad solarne elektrane

Nakon instalacije, provjere i testnog rada solarna elektrana se pušta u rad, a investitoru se dostavlja sva potrebna dokumentacija.

TELEMAX d.o.o.

TELEMAX d.o.o. vodeći je stručnjak u regionu na polju inženjeringa i ugradnje
energetske, komunikacione i sigurnosne opreme, kao i u instalaciji i puštanju
u rad složenih infrastrukturnih projekata naših klijenata.

Pokreni video

REFERENCE

Sve informacije o najnovijim projektima u vezi solarnih elektrana
i uspješno realizovani projekti.